Szervezeti innováció

Dátum
2010-03-30T08:44:03Z
Szerzők
Kopcsák, Jolán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vállalatok versenyképességének egyik kritériuma, hogy képesek-e együtt változni környezetükkel. A szervezeti innováció e képesség meglétét szolgálja. Hiszen azt, hogy egy vállalat gyorsan tudjon idomulni környezetének változásához, már nem teszi lehetővé a taylorista, bürokratikus szervezet merev struktúrája. Tehát új szervezeti formára van szükség. A ma és a jövő vállalatai új kihívások elé néznek, amelyekre új eszközökkel, módszerekkel kell válaszolniuk. Eleinte csak a technológia-, termék- és szolgáltatás-innovációval foglalkozó írások láttak napvilágot, majd a szakemberek figyelmének középpontjába a szervezeti, vagy nem technológiai természetű innováció került. Az Oslo Kézikönyv 2005-ös harmadik kiadása is már megkülönböztet szervezeti- és marketing-innovációkat (Makó et al. 2008b). Célom, hogy az eddigi kutatások és tanulmányok által rendelkezésre álló információk és adatok alapján átfogó képet nyújtsak a szervezeti innováció által nyújtott lehetőségek tárházáról.
Leírás
Kulcsszavak
szervezeti innováció
Forrás