Az elöljárós és tárgyeset elsajátításának modern módszertani megközelítése az orosz, mint idegen nyelv tanítása során

Dátum
Szerzők
Pál, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Egész tanári mesterképzésem alatt az eset-és az elöljárók rendszerében minél mélyebbre ásása, jelentésük feltárása volt a célom, azok minél hatékonyabb, érthetőbb átvitele induktív módon a tanulók számára, kitűzve továbbá azt a célt, hogy játszva tanuljanak közben, lehetőleg folyamatosan fenntartva érdeklődésüket modern módszertani lépések segítségével. Szakdolgozatomban csak két esetre térek ki, az elöljárós és a tárgyesetre, melyek tanítása koncentrikusan felépíthető, és integrálható, egyik összekapcsolható a másikkal, miközben a velük használatos igék (akár mozgást jelentő igék) folyamatos ismétlésére is sor kerül, melynek következtében fejleszthető nem csak a szövegértés, és íráskészség, hanem a hallás utáni szövegértés és a beszéd is természetesen.
Leírás
Kulcsszavak
orosz esetek, modern módszertan, elöljárós eset, tárgyeset, induktív óravezetés
Forrás