Szakkollégiumok a Debreceni Egyetemen

Dátum
2012-06-01T05:01:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati munkámban a Debrecenben működő szakkollégiumok vizsgálatával foglalkozom. Bemutatni az intézmények működésének legfontosabb jellemzőit, és felvázolom hatásukat az egyetemi hallgatók későbbi életútjára. Kutatásom legfontosabb kérdése, hogy a szakkollégiumi tagság miként járul(hat) hozzá a tagok sikeres állampolgári szocializációjához. Ezen kívül szeretném bemutattam a szakkollégiumi hallgatók társadalmi jellemzőit is. A téma kutatásának jelentőségét az adja, hogy az egyetemekhez kötődő szakkollégiumok a hallgatók szakmai képzésén túl olyan értékteremtő és értékközvetítő tényezőként is jelen vannak, melyek az egyetem intézményével párhuzamosan (néha épp azt pótolva) alakítják a hallgatók életútját. A szakmai értékek átadásán túl a szakkollégiumok az állampolgári értékek és az egyéb értékek közvetítésében is meghatározó szerepet játszanak. Az utóbbi években a szakkollégiumi mozgalom egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a felsőoktatásban, egyre több szakkollégium kezdi meg országszerte működését. Ennek ellénre eddig kevés kutatás vizsgálta átfogóan a szakkollégiumok mibenlétét, szerepeit, problémáit. Saját vizsgálataimmal szeretnék némiképp hozzájárulni e hiányosságok pótlásához.

Leírás
Kulcsszavak
szakkollégium, politikai szocializáció
Forrás