Szakkollégiumok a Debreceni Egyetemen

dc.contributor.advisorSzabó, Ildikó
dc.contributor.authorMárkus, Zsuzsanna
dc.contributor.departmentDE--TEK--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2012-06-01T05:01:56Z
dc.date.available2012-06-01T05:01:56Z
dc.date.created2012
dc.date.issued2012-06-01T05:01:56Z
dc.description.abstractSzakdolgozati munkámban a Debrecenben működő szakkollégiumok vizsgálatával foglalkozom. Bemutatni az intézmények működésének legfontosabb jellemzőit, és felvázolom hatásukat az egyetemi hallgatók későbbi életútjára. Kutatásom legfontosabb kérdése, hogy a szakkollégiumi tagság miként járul(hat) hozzá a tagok sikeres állampolgári szocializációjához. Ezen kívül szeretném bemutattam a szakkollégiumi hallgatók társadalmi jellemzőit is. A téma kutatásának jelentőségét az adja, hogy az egyetemekhez kötődő szakkollégiumok a hallgatók szakmai képzésén túl olyan értékteremtő és értékközvetítő tényezőként is jelen vannak, melyek az egyetem intézményével párhuzamosan (néha épp azt pótolva) alakítják a hallgatók életútját. A szakmai értékek átadásán túl a szakkollégiumok az állampolgári értékek és az egyéb értékek közvetítésében is meghatározó szerepet játszanak. Az utóbbi években a szakkollégiumi mozgalom egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a felsőoktatásban, egyre több szakkollégium kezdi meg országszerte működését. Ennek ellénre eddig kevés kutatás vizsgálta átfogóan a szakkollégiumok mibenlétét, szerepeit, problémáit. Saját vizsgálataimmal szeretnék némiképp hozzájárulni e hiányosságok pótlásához.hu_HU
dc.description.courseszociológiahu_HU
dc.description.degreeMschu_HU
dc.format.extent92 oldalhu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/129729
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectszakkollégiumhu_HU
dc.subjectpolitikai szocializációhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományok::Szociológiahu_HU
dc.titleSzakkollégiumok a Debreceni Egyetemenhu_HU
Fájlok