Sajátos nevelési igényű tanulók az oktatásban

Dátum
2010-05-07T07:25:34Z
Szerzők
Kecső, Klára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A sajátos nevelési igényű tanulók közé azok a testi illetve szellemi hátránnyal küzdők tartoznak, akik a hagyományos oktatási-nevelési rendszerekbe nem vagy csak nehezen illeszthetők be. Számos különböző csoportjuk mind sajátságos jellemzőkkel rendelkezik, eltérő nevelési-oktatási igényekkel. Évtizedekkel ezelőtt még nehezen elfogadható volt az a meglátás, hogy a speciális szükségletű gyerekek integráltan, ép társaikkal együtt nevelkedjenek, illetve tanuljanak a különböző szintű oktatási intézményekben. Ennek ellenére mára fokozatosan teret nyert magának ez a nézet, sőt egyre inkább uralkodóvá válik hazánkban is ez a felfogás. Az együttnevelésnek számos előnye van, mind az „átlagos”, mind az SNI gyermekek számára. Az egészséges tanulók megtanulják elfogadni a „másságot”, sokkal jobban képesek lesznek tolerálni a társaikat. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára az a természetes, ahogyan ők élik életüket, az integrált nevelés hatására ők is megtanulnak „együtt élni” és beilleszkedni a társadalomba, a mindennapokba. Az integrációnak számos akadálya lehet azonban: például a befogadó készség, illetve a technikai feltételek teljes vagy részleges hiánya. Az is előfordulhat, hogy egy adott SNI gyermek esetén nem vagy nem teljesen megoldható az integráció. Ilyen gyermekek nevelésére számos erre szakosodott oktatási intézmény létezik hazánkban és szerte a világon. Számos előnnyel rendelkeznek ezek az iskolák: többek között megvalósul a folyamatos orvosi és gyógypedagógiai felügyelet és így megadatik a folyamatos fejlesztés lehetősége is, mindez egy helyen történik. Másrészt a gyermekek integrációra történő felkészítése fokozatosan történik. Összefoglalásként elmondható, hogy természetesen a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése ép társaikhoz hasonlóan nem valósítható meg egy általános sablon szerint. Minden gyermek egyedi, legyen az teljesen egészséges, mozgáskorlátozott, érzékszervi rendellenességgel küzdő vagy értelmileg akadályozott. Ennek megfelelően a számukra adott esetben és körülmények között „legjobb” nevelési-oktatási intézmény kiválasztása az adott szakértő és a szülő (illetve bizonyos esetekben természetesen a gyermek) közös felelőssége és feladata. A lehető legjobb döntés meghozatalánál csak az számít, hogy a gyermek a lehető legjobb ellátásban részesüljön, korlátottságának megfelelően.
Leírás
Kulcsszavak
SNI, Integrált nevelés, Szegregált nevelés
Forrás