Miért érdemes a városoknak több lábon állni gazdasági szempontból?

Dátum
Szerzők
Tarnóczi, Tamás Bence
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gazdaságot befolyásoló hatások – jelenlegi helyzetben a pandémia, a folyó Orosz-Ukrán konfliktus, a növekvő energia árak és a magas infláció – az utóbbi időszakban jelentősen és kiszámíthatatlanul gyorsan változnak. Emiatt is elengedhetetlenül fontos ebben a bizonytalan helyzetben felmérni és előrejelezni mik azok a sajátosságok, amik megfigyelhetők Magyarország gazdasági motorjaiban, azaz a nagyvárosokban. Elsőként a nagyvárosok iparági szerkezetét vizsgáltam meg, amit a vállalati beszámoló adatok szintjén valósítottam meg, egy 300 ezer soros adatbázis felépítésével. A cégeket a KSH által használt 21 iparágba soroltam. Megállapítottam, hogy az ipar, kereskedelem és építőipar mindenhol domináns, a városok között szerkezetileg csak a kisebb ágazatokban találunk jelentős eltérést. Elemzésem második részében megvizsgáltam az elmúlt 10 évben, hogyan alakult a városok gazdasági teljesítménye. Ennek mérésére városi szintű GDP számítást végeztem, a megyei adatok és a helyi iparűzési adó megoszlása segítségével top-down módon. Magyarország GDP-je 2010 és 2020 között 75%-kal növekedett, a megyék pedig 60% és 100% közötti ütemet vettek fel. A nagyvárosok egy része ezt felülmúlta akár 120%-os növekedést produkálva, másik fele viszont még az országos ütemet sem érte el. Fő hipotézisem a koncentráció és a gazdasági teljesítmény kapcsolatát taglalja. Az iparágak koncentrációját a Herfindahl–Hirschman Index (HHI), a gazdasági teljesítményt pedig a városi GDP-ből képzett bázis viszonyszám adta. Ezen két érték kapcsolatát 2010 és 2019 között városonként vizsgáltam, a GDP változás, mint függő, a HHI pedig mint magyarázó változó került a modellbe. Eredményül azt kaptam, hogy erős negatív irányú kapcsolat van a két tényező között, azaz a szerkezeti diverzifikáció elősegíti a gazdasági növekedést. Végül a kalkulált regressziós egyenletek mentén prognózisokat készítettem különböző HHI csökkenési szcenáriókra, amellyel kimutatható, hogy milyen potenciális növekedési pályát érhetnek el az egyes városok. Ezen információk hasznosak lehetnek a városok számára, hiszen a célzott gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés irányvonalait tárják fel.
Leírás
Kulcsszavak
regionálisgazdaságtan, gazdaság elemzés, MJV, nagyváros, magyarország gazdasága, gazdasági koncentráció, Herfindahl–Hirschman index, GDP, bruttó hozzáadott érték, Debrecen gazdasága
Forrás