Az iskolai és az elektronikus zaklatás általános jellemzőinek, egyéni és kontextuális változóinak vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban egy olyan összetett problémakörrel foglalkozom, amely az iskola világában megkerülhetetlen, és jelentős hatást gyakorol a diákok testi, lelki jóllétére. Dolgozatomban az iskolai zaklatás két formájának, az offline (bullying) és az online (cyberbullying) bántalmazás általános jellemzőinek, azaz gyakoriságának, a nemi különbségeknek, valamint a két jelenség egyéni és kontextuális tényezőinek vizsgálatára törekedtünk. Egyéni változók között szerepelt az önértékelés, a problémás internethasználat és az empátia, melyek kapcsán szignifikáns összefüggéseket mutattunk ki. A kontextuális változónk, az osztálylégkör minősége volt, mely szintén kapcsolatban áll mindkét zaklatási formával. Összességben elmondható, hogy a zaklatásban való érintettséget számos tényező alakíthatja, például az egyéni életutak vagy a szülői neveltetés, azonban tanárokként, illetve iskolapszichológusokként ezekre a tényezőkre kevésbé vagy egyáltalán nem tudunk befolyást gyakorolni. Ugyanakkor a zaklatás és az általunk vizsgált változók mindegyike között szignifikáns kapcsolat volt kimutatható, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy ezen tényezők fejlesztőse lehetőséget kínál egy erőszakmentes iskolai légkör létrehozására.

Leírás
Kulcsszavak
bullying, cyberbullying, empátia, önértékelés, problémás internethasználat, osztálylégkör
Forrás