Az együttnevelés, külön nevelés jogszabályi háttere

Dátum
Szerzők
Kovácsné Sütő, Nikoletta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatban bemutatásra került az együttnevelés és külön nevelés jogi szabályozásának és terminológiai változásnak alakulása hazánkban. Betekintést lehetett nyerni abba, hogyan alakult ki a gyógyító nevelés Magyarországon. A szakdolgozat vizsgálja azt, hogy az integráló iskolákban dolgozó pedagógusok hogyan látják az együttneveléslehetőségének megvalósulását. Az interjúk készítésének alkalmával az irányított kérdések segítségével választ kaphatunk, a különböző nézőpontokra A válaszok analizálását követően a szakdolgozat kutatási kérdéseinek megválaszolásával van lehetőség következtetéseket levonni. A kutatás célja, hogy megismerjük a szakdolgozatban vizsgált köznevelési intézmények integrációs törekvéseit. Kérdésként merül fel, hogy egy fenntartó által működtetett, de két különálló intézményben vajon van- e különbség az integrációs törekvések között. Valamint a pedagógus attitűd mekkora befolyással bír a kívánt célok elérésben? Az eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a fenntartó nagyban hozzá tud járulni a sikeres integrációhoz úgy, hogy biztosítja a megfelelő szakembereket és olyan továbbképzéseken való részvételére ad lehetőséget melynek segítségével biztosítani tudja a szükséges szakmai kompetenciáka megszerzését mind ezek mellett megállapítható, hogy a legnagyobb mértékben a pedagógus attitűd befolyásolja az integrált oktatás-nevelés minőségét a köznevelés színterein.
Leírás
Kulcsszavak
integrációs törekvés, pedagógus attitűd, jövő iskolája, együttnevelés akadályai, együttnevelés eredménye
Forrás