A szervezeti jutalmazás, teljesítmény-értékelési rendszerek és egyéni jellemzők szerepe a munkamotivációban és elégedettségben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a felnőtt populáció elégedettségét, motivációját és igazságosságról való észleleteit vizsgáltam annak függvényében, hogy milyen egyéni jellemzőkkel rendelkeznek, továbbá a teljesítményértékelési rendszer és a szervezeti jutalmazási formák tekintetében. Az egyéni jellemzők tekintetében figyelembe vettem az egyén célorientációját, machiavellizmusát és versengő világnézetét. A kitöltőknek egy-egy szituációt (összesen négy) kellett elolvasniuk, melyek egy-egy teljesítményértékelési-rendszert és egy jutalmazási formát jelenítettek meg. Kétféle teljesítmény-értékelési rendszerről olvashattak: az egyikben önmagukhoz viszonyították a teljesítményüket, a másikban más dolgozókéhoz. A jutalmazási formák tekintetében is kettőt említhetünk meg: a prémiumot és a jutalékot. Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulási céllal rendelkezők szignifikánsan elégedettebbek, ha önmagukhoz viszonyítják a teljesítményüket, továbbá, hogy a magas machiavellisták kevésbé elégedettek, mint alacsony Mach társaik, valamint kapcsolat mutatkozott a jutalmazás, a machiavellizmus és a célorientáció tekintetében. Az elemzések során több tendenciaszintű különbséget is sikerült megállapítani.

Leírás
Kulcsszavak
motiváció, elégedettség, igazságosság, machiavellizmus, célorientáció, versengő világnézet, teljesítményértékelési-rendszer, szervezeti jutalmazás, prémium, jutalék
Forrás