Az integrált, inkluzív nevelésben részesülő gyermekek pedagógusainak fejlesztő tevékenységét segítő módszertan sajátosságai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat leírja az integráció fogalmát. Bemutatja a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekeket.Megjeleníti az inklúziót magyar és külföldi megközelítésben. A pedagógus fejlesztő tevékenységét segítő módszereket ismerteti. A kutatás során történt egy DIFER mérés, és egy matematikai kompetencia vizsgálat. A DIFER mérés eredményeit vizsgálja a dolgozat. A matematikai kompetencia elemzésénél két csoport teljesítményét hasonlítja össze.

Leírás
Kulcsszavak
integráció, inkluzív nevelés, fejlesztő tevékenység
Forrás