Mátrixok szinguláris felbontása és alkalmazásai

Dátum
Szerzők
Kiss, Adrián
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témája a mátrixok szinguláris felbontása és az ehhez kapcsolódó gyakorlati alkalmazások.Az elméleti háttér alapos ismertetése és a felbontás geometriai értelmezése után bemutatom a szinguláris felbontás használatát legkisebb négyzetes feladatok megoldásában pszeudoinverzzel, majd a spektrálfelbontással való kapcsolatát és rátérek a képtömörítéssel, arcfelismeréssel kapcsolatos algoritmusokra.Legvégül a Kabsch-Umeyama algoritmust ismertetem.A szakdolgozatban szinte minden résznél találhatók MATLAB-bal készült képek, amelyek a vizualizálást segítik.Az egyes algoritmusokhoz és módszerekhez saját MATLAB implementációt is biztosítok.
Leírás
Kulcsszavak
szinguláris felbontás, MATLAB, képfeldolgozás, lineáris algebra, legkisebb négyzetek
Forrás