De Nederlandse en de Hongaarse vertaling van Kästners Dubbele Lotje.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomat holland nyelven írtam Erich Kästner Két Lotti című könyvének fordításairól. Ehhez az eredeti német nyelvű művet, illetve holland és magyar fordítást használtam. A témaválasztás személyes indíttatású, egyrészt a műhöz való különös kötődés, másrészt az ez évben aktuális évforduló miatt. A dolgozat tehát egyfajta tisztelgés Erich Kästner előtt. 2019 jubileumi év, hiszen 120 éve született a szerző és 70 éves A két Lotti eredeti kiadása. Érdekesség, hogy Magyarországon A két Lotti a fordított (gyermek)irodalmi kánonhoz tartozik, sok helyen még mindig kötelező olvasmány, míg Hollandiába alig ismerik és beszerezni sem egyszerű a holland fordítást, a mű inkább német nyelven hozzáférhető. A dolgozat röviden bemutatja Kästner életét és munkásságát. Foglalkozik a mű filmes feldolgozásával és fordításaival. A szakdolgozat a fordítási transzformációkat vizsgálja és elemzi a három korpusz segítségével. A dolgozat elméleti hátterét Klaudy tanulmányai illetve az ide vonatkozó holland szakirodalom jelentik. A konklúzióban bemutatásra kerül melyek a legmarkánsabb különbségek a holland illetve magyar fordítás között, azaz, hogy milyen eredményeket hozott az elemzés. Összegezve elmondható, hogy a magyar fordításban a legszembetűnőbbek a szórendi váltások, míg a hollandban a fordítói kihagyások és lexikai transzformációk. Különösen érdekes fordítási nehézséget jelentenek például a szövegben megjelenő gyermeknyelvi párbeszédek. Az alábbi BA dolgozat keretei további kutatásokat nem tettek lehetővé, ugyanakkor a téma számtalan további aspektusból kínál vizsgálati lehetőségeket.

Leírás
Kulcsszavak
Két Lotti, fordítás
Forrás