A csoportmunka szerepe a nyelvoktatásban- Esettanulmány három óraterv elemzésével

Dátum
Szerzők
Kövér, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tanári szakdolgozatomban a csoportmunka mint kooperatív tanulási munkaforma szerepét kívánom részletesen tárgyalni, melynek alapját három – az összefüggő tanítási gyakorlat során − megtartott órám képezi. Esettanulmányomban megkísérlem a megtartott órák rekonstruálását, a mellékelt reflektált óratervek segítségével, ill. a szakirodalomban tárgyalt fázisok megvalósulását vizsgálom a tanórákon levezényelt csoportmunkákban. Továbbá az Értékelés c. fejezetben kerül sor az önreflexió megfogalmazására, ill. a hallgatótársak reflexióinak összefoglalására.
Leírás
Kulcsszavak
csoportmunka, esettanulmány, kooperatív tanulási munkaforma
Forrás