A Comparative Study of the Motor Types Used for Rotating Robot Arms Robotkar elfordításához használt motortípusok összehasonlító vizsgálata

Dátum
Szerzők
Lázár, Tamás
Nagy, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Nowadays robotic manipulators have been widely used in all fields of engineering. The main features of these machines are speed, accuracy and a good repetition capability, and their sustainability over the entire operating life of robots. However, it is not sure that such complex equipment is always required. The operational tests presented here are suitable to compare the operating features of each machine with a different structure but executing the same tasks andthereby to select a machine type or construction. In this publication I present the operating principle of the two most commonly used industrial robot motors and their most important parameters through operational tests.
Napjainkban elterjedten használják a robot manipulátorokat a műszaki élet minden területén. Ezen gépek legfőbb jellemzői a gyorsaság, a pontosság és a jó ismétlési képesség, s ezek fenntarthatósága a robot teljes működési élettartama alatt. Azonban nem biztos, hogy minden esetben szükség van eme bonyolult berendezésekre. Az itt bemutatott üzemi vizsgálatok alkalmasak más felépítésű, de ugyanilyen feladatot végrehajtó gépek egyes működési tulajdonságainak összehasonlítására s ezáltal egy géptípus vagy konstrukció kiválasztására. Jelen publikációban bemutatom az ipari robotoknál legáltalánosabban használt két motortípus működési elvét és azok legfontosabb paramétereit üzemi vizsgálatokon keresztül.
Kulcsszavak
PUMA robot, accuracy, repeatability, resolution, stepper & servomotor, Puma robot, pontosság, ismételhetőség, felbontás, léptető és szervo motor
Forrás
Gyűjtemények