Gamifikáció, avagy játékosítás

Dátum
Szerzők
Kemény, Vivien
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja nem más, mint a játékos tanulás és tanítás előnyeinek bemutatása. A módszerek sokszínűsége, azok alkalmazása, lehetőségek a közoktatás berkein belül és kívül. Napjainkban minden intézménynek szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy ezekben az években, évtizedekben a korábbi nemzedékektől lényegesen különböző szemlélettel és attitűddel rendelkező (net)generációk nőnek fel. Ők az ún. „NetCoGame” generáció tagjai, akik életét már teljesen áthatja az online játékok világa, szabályrendszere, logikája és működési elve; vagyis velük szinte csak a gamifikáció (játékosítás) nyelvén, a játékos mechanizmusok útján tudunk kommunikálni. Tekintve, hogy a most felnövekvő „játékos” generációé a jövő, alaposan meg kell vizsgálnunk a gamifikáció működési mechanizmusait, de meg kell értenünk e netgeneráció virtuális létterét, nyelvezetét, kommunikációs és motivációs struktúráját is, és ennek ismeretében kell újragondolnunk és újraformálnunk a társadalmi intézmények működési mechanizmusait.
Leírás
Kulcsszavak
gamifikáció, játékosítás, oktatás, motiváció
Forrás