Pozitív pszichológia az iskolában

Dátum
Szerzők
Zombori, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a tanulói jóllét,a pozitív érzelmek, a motiváció és a teljesítmény összefüggéseit vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy Seligman PERMA modellje alapján van -e pozitív kapcsolat a nevezett változók között általános iskola felső tagozatos tanulói esetében. A szakirodalomban olvasottak alapján a teljesítmény, a motiváció, a jóllét és a pozitív érzelmek pozitív irányban összefüggenek egymással. A vizsgálatomhoz felhasználtam a Kognitív- és Affetkív Tanulási Tényezők Vizsgálata kérdőívet, a Serdülők Multidimenzionális Jóllét Vizsgálata kérdőívet, valamint a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálát. Tanulói teljesítmény méréséhez a tanulók féléves átlageredményét számítottam.
Leírás
Kulcsszavak
jóllét, teljesítmény, motiváció, pozitív érzelem
Forrás