A szociális biztonsághoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Dátum
2012-01-28T11:09:16Z
Szerzők
Várvölgyi, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mi az a szociális biztonsághoz való jog? Mi a terjedelme, tartalma? Hogyan kezeli ezt a magyar, illetve a nemzetközi jog? Dolgozatom a fentebb említett kérdésekre keresi a választ melyhez segítségül hívtam hazánk kiemelkedő jogászaiból álló testület gyakorlatát, azaz az Alkotmánybíróság esetjogát. A testület megalakulásának kezdete óta foglalkozik a szociális biztonsághoz való jog tartalmával illetőleg azzal, hogy mi is tulajdonképpen a szociális biztonság. Az AB-nek meglehetősen nehéz feladata volt egyértelmű válaszokat adni a fentebb említettekre, hiszen Alkotmányunk a 70/E §-a elég szűkszavúan foglalkozik a szociális biztonsághoz való joggal és csak annyit mond, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárinak joguk van a szociális biztonsághoz. Nehézséget okozott még az is, hogy kezdetben az alkotmánybírák között éles ellenétét alakult ki a szociális biztonsággal kapcsolatos kérdésekben. Ilyen volt például, hogy a szociális biztonság alanyi jog-e vagy egyenlő-e a megélhetési minimummal, avagy a létminimummal. További kérdést vetett fel, hogy elégséges-e az, hogy az állam csak deklarálja a jogot a szociális biztonsághoz és kimeríti-e az állam az ezzel kapcsolatos kötelezettségét azzal, hogy fenntartja és működteti a szociális biztonságból eredő és azzal összefüggésbe álló szociális ellátásokat. Természetesen dolgozatomban külön időt és helyet szenteltem arra, hogy bemutassam, hogy a szociális biztonsághoz való jog nemzetközi jogi szempontból hogyan érvényesül. Mindezt azért találtam fontosnak, mert a nemzetközi jogi megállapítások hatással vannak hazánk jogrendjére és bizonyos esetben még kötelezettségeket is rónak rá. Nem beszélve arról, hogy ezen „külföldi” megállapítások lehetőséget adnak arra, hogy az itthoni joghézagokat orvosoljuk és a vitatott kérdésekre választ találjunk, találjanak. Ebből a szempontból külön elemeztem az egyes egyezményeket,nagy hangsúlyt fektetve az Európai Szociális Kartára, és kiemeltem azon részüket, amely a szociális biztonsághoz való joggal foglalkoznak. A Kartát azért emeltem ki, mert úgy véltem annak van a legnagyobb tekintélye és védelmi rendszere a szociális jogok és a szociális biztonságok kikényszerítése, érvényesülése szempontjából.
Leírás
Kulcsszavak
szociális biztonság, alkotmánybíróság
Forrás