Az anyagi váltójog és bírói gyakorlata a XIX. századi Magyarországon

Dátum
2011-04-28T06:44:53Z
Szerzők
Orosz, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarországon leginkább a dualizmus korában vált népszerűvé a váltó. Ennek oka többrétű, egyrészt 1848 előtt az ősiség akadályozta meg a váltó elterjedését, hiszen a nemesek birtokai „védettek” voltak, megnehezítve a végrehajtást. Majd a neoabszolutizmus korszaka következett, amikor nem is létezhetett a magyar váltóeljárás. A kiegyezés hozott mindezekben változást, s a dualizmus korában virágzott is hazánkban e pénzügyi eszköz használata egészen a második világháborúig. A váltó egy olyan pénzügyi intézmény, amely egy fizetési kötelezettséget keletkeztet. Kibocsátásához legalább két fél szükséges: az intéző és az intézvényes. Az intézvényes a váltóban meghatározott pénzösszeget az intéző részére bocsátja, amelyért „cserében” az intéző egy általa kiállított váltólevélben visszafizetési kötelezettséget vállal a megjelölt fizetési napon. A váltónak nagy előnye egy szimpla fizetési kötelezvénnyel szemben az, hogy a fent említett két félen kívül az érvényes kibocsátáshoz egyéb közreműködőre nincs szükség, így például a magas ügyvédi vagy közjegyzői költség megtakarítható. Egy váltólevél kiállításakor azonban körültekintően kell eljárni, figyelni kell arra, hogy a jogszabály által előírt kötelező kellékek mindegyikével rendelkezzen, e nélkül ugyanis nem keletkeztet váltóbeli jogokat és kötelezettségeket, csak egy hagyományos szerződésnek fog minősülni. A váltó élete nem feltétlenül reked meg az intéző-intézvényes viszonyában, hiszen már a kiállításakor lehetséges az, hogy az intéző nem önmagát, hanem egy harmadik személyt jelöljön meg a fizetés teljesítésére, nem is beszélve arról, hogy a kibocsátást követően forgatható is a váltó, így pénz helyett járhat kézről-kézre. Mi történik akkor, ha a fizetésre kötelezett személy nem akar teljesíteni? A váltó birtokosa a gyors bírósági eljárásnak és a rövid végrehajtási időtartamnak köszönhetően viszonylag hamar hozzájuthat a pénzéhez.
Leírás
Kulcsszavak
váltó, anyagi, váltójog, Magyar
Forrás