Nők és férfiak között megjelenő munkaértékbeli különbségek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Egyed, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a nők és férfiak között megjelenő munkaértékbeli különbségeket vizsgáltam. Szerettem volna tiszta képet kapni arról , melyek jelenleg ezek a különbségek. A vizsgálathoz a Super-féle munkaérték kérdőívet alkalmaztam. Az anyagiak mindkét nem számára ugyan olyan fontosak-e napjainkban. A társas kapcsolatok mennyire vannak hatással arra, hogy egy munkavállaló meddig marad az adott munkahelyen. Továbbá az Üvegplafon jelenséget érzékelték-e már magukon , találkoztaka-e ezzel, vagy egyáltalán hallottak-e róla a megkérdezettek. A női esélyegyenlőségre is kitértem dolgozatomban.
Leírás
Kulcsszavak
munkaérték, nők, férfiak, Donald E. Super,
Forrás