Lie derivatives and geometric vector fields in spray and Finsler geometry

Dátum
Szerzők
Tóth, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
The aim of this Thesis is threefold. First, to elaborate a (partly new) calculative background for Lie derivatives in the framework of Finsler bundles. Second, to apply the Finslerian Lie derivative, combining with other technical tools, for studying curvature collineations in spray manifolds. Third, to study projective and conformal (in particular, homothetic and Killing) vector fields on a Finsler manifold and describe some interrelations between them.
Disszertációnk célkitűzése hármas. Először is, a Finsler-nyalábokon történő Lie-deriválás kalkulatív apparátusának (részben újnak mondható) kidolgozása. Másodszor, ennek a Finsler-típusú Lie-deriváltnak az alkalmazása (kombinálva egyéb technikákkal) a spray-sokaságok görbületi kollineációinak tanulmányozására. Harmadjára, Finsler-sokaságokon adott projektív és konform (speciálisan homotetikus és Killing) vektormezők vizsgálata, különös tekintettel a közöttük fennálló kapcsolatokra.
Leírás
Kulcsszavak
geometric vector fields, Lie derivative, spray manifold, Finsler manifold, curvature collineation, Lie symmetry, Lie-derivált, geometriai vektormezők, spray sokaság, Lie-szimmetria, Finsler-sokaság, spray-sokaság, Finsler bundle, Finsler-nyaláb
Forrás