A fonológiai tudatosság összehasonlítása a nagycsoportos óvodás gyermekek és az általános iskola első osztályos tanulói körében

Dátum
Szerzők
Orbán, Krisztina Róza
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája és célja a fonológiai tudatosság összehasonlítása a nagycsoportos óvodás gyermekek és az általános iskola első osztályos tanulói körében. A vizsgálatának fő mérőeszköze a Hangtani tudatosság teszt. A szakdolgozat ismerteti fonológiai tudatosság fogalmát, elhelyezi helyét a metalingvisztikai, metakognitív képességek mentén. Az anyanyelv-elsajátítás folyamatának áttekintésével képet ad a vizsgált korcsoportok fonológiai tudatosságának kialakulásáról, fejlődésük menetéről. Bemutatja a fonológiai tudatosság hazai mérési lehetőségeit. A szakdolgozat rávilágít a logopédiai szűrések fontosságára, hangsúlyozza a család kiemelkedő szerepét az anyanyelvi nevelésében. Alternatívát mutat a fejlesztés lehetőségeire, az olvasás, írás és beszéd nehézségeinek minél sikeresebb megakadályozása érdekében.
Leírás
Kulcsszavak
fonológiai tudatosság, fonématudatosság, metanyelvi tudatosság, metakognitív képességek, beszédprodukció
Forrás