Az élménypedagógia alkalmazásának lehetőségei a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében

Dátum
Szerzők
Sirola, Marcella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat az élménypedagógia alkalmazásának gyakorlati lehetőségeit mutatja be a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében. Az első, elméleti részben bemutatásra kerül az élménypedagógia, annak fogalma, az élménypedagógia kialakulásának történetisége, alapelvei, valamint a módszer tanulási folyamatokra gyakorolt hatása. Ezt követően részletesen tárgyaljuk azt, hogy hogyan lehet alkalmazni ezt a munkaformát a tanulásban akadályozott tanulók körében. Majd egy tanulásban akadályozott gyerekeket tanító osztályban erre a módszerre épülő óra tapasztalatainak, következtetéseinek, sikerességének bemutatására is sor kerül. A szakdolgozat második részében egy saját összeállítású kérdőíven alapuló kutatás elemzésére kerül sor (N=76), melynek fő célja annak felmérése, hogy a pedagógusok körében mennyire ismert és kedvelt az élménypedagógia módszer alkalmazása. A kutatás kérdései fókuszálnak a pedagógusok tapasztalataira és véleményükre: milyen feltétel adott vagy hiányzik a módszer sikerességéhez, elsajátításához a pedagógusok és a diákok körében egyaránt. A vizsgálati tapasztalatokból megállapítható, hogy a pedagógusok többsége nem ismeri az élménypedagógia módszerét, viszont aki ismeri kevésbé alkalmazza.
Leírás
Kulcsszavak
élménypedagógia, tanulásban akadályozott tanuló, módszertan
Forrás