Amid- és pikolinátcsoportot tartalmazó makrociklusos liogandumok Mn(II)-komplexei: egyensúly és bomlási kinetika

dc.contributor.advisorTircsó, Gyula
dc.contributor.authorMolnár, Enikő
dc.contributor.departmentDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2013-05-24T11:22:43Z
dc.date.available2013-05-24T11:22:43Z
dc.date.created2013-05-07
dc.date.issued2013-05-24T11:22:43Z
dc.description.abstractA szakdolgozat készítése során három amidcsoportot tartalmazó makrociklusos ligandum és három pikolinsav-származék Mn(II)-komplexének egyensúlyi és kinetikai vizsgálatát végeztem el. A mérések során meghatároztam a ligandumok protonálódási állandóit és a Mn(II)-komplexek stabilitási állandóit. Az amid típusú ligandumok esetén kapott eredményeket összehasonlítva a megfelelő acetátcsoportot tartalmazó ligandumok állandóival azt tapasztaltuk, hogy az acetátcsoportok amidcsoportra történő (pl. DOTA-DOTAM) cseréje a protonálódási folyamatok számának és a ligandum bázicitásának jelentős csökkenését eredményezik. A Mn(II)-komplexek stabilitási állandói (ill. a pMn értékek) az amidcsoportot tartalmazó ligandumok esetében kisebbek, mint azt a megfelelő acetátcsoportot tartalmazó komplexképzők esetében tapasztalták, de csökkenés nem olyan mértékű, mint azt a ligandumok bázicitása alapján várnánk. A pikolinsav-származékok esetén az összbázicitás nagyobb értékeknek adódtak mint a megfelelő makrociklusos 9ameN3, ciklén ill. ciklám ligandumok esetében, azonban a Mn(II)-komplexek stabilitása meglehetősen kis érték. Továbbá relaxometriás méréseink azt mutatták, hogy csak a NO1Pyc komplex tartalmaz a belső koordinációs szférájában koordinált vízmolekulát, így ezek a ligandumok további tervezést igényelnek. A bomláskinetikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a [Mn(DOTAM)]2+-komplex bomláskinetikája nem függ a kicserélő fémion koncentrációjától, a bomlásra jellemző sebességet csak a spontán és a savkatalizált úton történő sebességi együttható értéke szabja meg. A kapott együtthatók értékét összehasonlítva a megfelelő DOTA komplexel hasonló értékeivel azt találtuk, hogy a második esetben mindkét együttható nagyobb. Ezáltal az amidcsoport hasznos építőköve lehet Mn2+-komplexálására alkalmas ligandumok tervezésének.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseKémiahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent26hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/169225
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectmakrociklusos ligandumhu_HU
dc.subjectMn(II)hu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kémia::Analitikai kémiahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kémia::Szervetlenkémiahu_HU
dc.titleAmid- és pikolinátcsoportot tartalmazó makrociklusos liogandumok Mn(II)-komplexei: egyensúly és bomlási kinetikahu_HU
Fájlok