Reklámszlogenek preferenciája, nyelvérzék és kognitív reflexió vizsgálata nyelvszakos és nem nyelvszakos egyetemi hallgatók körében

dc.contributor.advisorBalázs, Katalin
dc.contributor.authorKántor-Faragó, Márta
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2018-04-28T13:57:11Z
dc.date.available2018-04-28T13:57:11Z
dc.date.created2018-04-03
dc.description.abstractA dolgozat célja volt, hogy olyan konstruktumok összefüggéseit vizsgálja, melyekre korábban még nem került sor. Az elméleti háttere a kauzalitásra (Cialdini, 2009), az attitűdtárgyakra (Eagly és Chaiken, 1993), a meggyőzésre (Chaiken, 1980; Petty és Cacioppo, 1981,1984), valamint a Reklámhatás Modellre (ARM, Mehta 2004) épült fel. Ezek az elméleti keretek Cialdini (2009) kauzalitás-elmélete, Eagly és Chaiken (1993) attitűd/attitűdtárgy-elmélete, Chaiken (1980) és Petty és Cacioppo (1981,1984) meggyőzés-elmélete, valamint Mehta (2004) Reklámhatás Modellje (ARM). A fenti elméletek közös jellemzője, hogy alapvetően kétféle kognitív folyamatot különböztetnek meg mind az információk feldolgozása, mint a döntéshozatal kapcsán: egy heurisztikus vs. szisztematikus ill. perifériás vs. központi utat, melyeken haladva felszínesebb vagy alaposabb elemző-értékelő tevékenységet folytatva hozunk döntéseket. A reklámok esetében mindez különösen érdekes a reklámszlogenek tekintetében, amelyek egy meglehetősen tömör, sűrített információt nyújtanak és feldolgozásukhoz valószínűleg különböző mértékű kognitív erőfeszítés szükséges. A dolgozat abból a feltételezésből indult ki, hogy a nyelvérzék, azaz a mondaton belül mondatrészek elemzésekor mutatott teljesítmény hátterében szisztematikus-központi feldolgozási folyamatok állnak és ezek hatással vannak a reklámszlogenek feldolgozására és preferenciájára is. Ugyanezt feltételeztük a kognitív reflexió esetében, ahol az írott nyelvi információ feldolgozása fontosabb, mint az egyszerű matematikai-logikai feladat elvégzése. A 100 fő bevonásával készült vizsgálat során az eredetileg felállított hipotéziseket nem vagy csak részben sikerült igazolni.hu_HU
dc.description.correctorBK
dc.description.coursePszichológiahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent35hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/250529
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectreklámszlogenhu_HU
dc.subjectkognitív reflexió
dc.subjectnyelvérzék
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológia::Szociálpszichológiahu_HU
dc.titleReklámszlogenek preferenciája, nyelvérzék és kognitív reflexió vizsgálata nyelvszakos és nem nyelvszakos egyetemi hallgatók körébenhu_HU
dc.title.subtitleA demencia és a jóllét vizsgálatának lehetőségei a WBI-5 Jól-lét Index és a Teszteld A Memóriád (TYM-HUN) tesztek segítségével – A debreceni Thomas Mann utcai Nyugdíjasok Háza lakóinak kognitív és jólléti szűrésének tervezett vizsgálatahu_HU
dc.title.subtitleSzubjektív alvásminőség vizsgálata gyermekeknél – A Groningen Alvásminőség Skála és a WBO Jól-lét Index 10 éves és idősebb gyermekeknél történő alkalmazhatóságának tervezett vizsgálatahu_HU
dc.title.subtitleSzótanulási eredmények nyelvszakos egyetemista hallgatóknál – Holland és magyar lexémák valamint jelentések tanulásának tervezett vizsgálata néderlandisztika BA szakos hallgatóknálhu_HU
Fájlok