Vizsgálatok a régi magyar családnevek körében

dc.contributor.advisorTóth, Valéria
dc.contributor.authorSzalatyán, Erzsébet
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-05-06T07:49:44Z
dc.date.available2022-05-06T07:49:44Z
dc.date.created2022
dc.description.abstractDolgozatom célja a magyar családnévrendszer bemutatása a családnevek kiala-kulási folyamatának, nyelvi felépítésének és keletkezéstörténeti körülményeinek figyelembevételével, melynek alapjául KÁZMÉR MIKLÓS Régi magyar család-nevek szótára című családnévtörténeti adattára és etimológiai szótára szolgál. Ezen szótár a XIV. századtól a XVII. századig terjedő időszak magyar eredetű családneveit tartalmazza, amely kiváló forrásnak bizonyult a dolgozatom témá-jához is. A személynevek e csoportjának vizsgálatát egyrészt éppen az a terjedelmes forrásanyag teszi lehetővé, amelyet KÁZMÉR MIKLÓS közread szótárában; más-részt pedig az is elősegíti, hogy nemrégiben jelent meg a személynevek leírásá-nak egy újfajta kerete. Ennek az általam is alkalmazott funkcionális szemléletű kognitív-pragmatikai keretnek az az egyik legfontosabb jellemzője, hogy uni-verzálisan, azaz nyelvtől és korszaktól függetlenül alkalmazható. A modell leírása HOFFMANN ISTVÁN nevéhez kötődik (2008), melyet TÓTH VALÉRIA a személynévadás és a személynévhasználat kérdéseivel foglalkozó monográfiá-jában dolgozott ki az ómagyar korra vonatkozóan (2016). Ezt a személynév-leírási keretet használom magam is a családnevek rendszertani bemutatásához.hu_HU
dc.description.courseAngol-magyar OMA tanárihu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent28hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/332540
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectcsaládnevek, Régi magyar családnevek szótárahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Nyelvtudományhu_HU
dc.titleVizsgálatok a régi magyar családnevek körébenhu_HU
Fájlok