Az inkluzív nevelés napi gyakorlata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek életében

Dátum
Szerzők
Pruma-Kovács, Mária Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat fókuszában a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek állnak. Bemutatásra kerül hogy kik tartoznak e fogalomkörbe, mi alapján milyen jellemzők ismeretében nevezhetjük így az érintett csoportokat. A témához kapcsolódóan a másság kérdéskörei, a gyermeki sajátosságok egyéni vetületei kerülnek bemutatásra.Kiemeli az inklúzió fogalmának napi gyakorlatban való használatát. A dolgozat arra vállalkozik, hogy bemutassa egy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek problémafeltárásán keresztül, melyek azok a tényezők, amik által inkluzívnak nevezhető az óvodai környezet.
Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, veszélyeztetettség, óvodai nevelés, inkluzív nevelés
Forrás