Teljesítményértékelő rendszer vizsgálata az E.ON Hungária Zrt. debreceni munkacsoportjában

Dátum
2013-05-21T08:31:04Z
Szerzők
Bangó, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájául a teljesítményértékelő rendszer vizsgálatát választottam az E.ON Hungária Zrt. debreceni irodájának egyik munkacsoportjában, illetve arra szerettem volna választ kapni, hogy az alkalmazottak milyen véleménnyel, tapasztalattal vannak a rendszerről. Azért választottam ezt a témát, mert a teljesítményértékelő rendszer alkalmazása lehetőséget biztosít a munkavállalóknak, hogy tisztában legyenek saját mennyiségre, minőségre vonatkozó teljesítményükkel, a juttatások, prémiumok elérésének lehetőségével, karriertervezéssel, valamint önmaguk fejlesztésének, képzésének módjaival. A vizsgálat első részében először magáról a rendszerről szerettem volna minél több információt gyűjteni, szerettem volna minél jobban átlátni a feltételeket, szabályokat, mely alapján alkalmazzák a vállalatnál a rendszert. Ezt követően pedig egy kérdőívet töltettem ki az alkalmazottakkal, melynek segítségével megtudhatom, hogy az alkalmazottak hasznosnak, szükségesnek ítélik-e meg a teljesítményértékelő rendszert.
Leírás
Kulcsszavak
teljesítményértékelő rendszer
Forrás