Az Y generáció és a HR Branding kapcsolata

Dátum
Szerzők
Kovács, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban az Y generációs munkavállalók és az Employer Branding kapcsolatát vizsgálom. A címben megjelölt témaköröket egy kvantitatív kutatás segítségével igyekeztem körbejárni, mely kvantitatív kérdőívhez egy szekunder elemzés és egy előzetes kvalitatív kutatás adta az alapot. Legfőbb célkitűzésem az volt, hogy dolgozatomban a címben megjelölt témákat hazai szakemberek és nemzetközi bevonásával járjam körbe korábbi kutatások és cikkekre alapozott mérőeszközök segítségével. Szekunder adatgyűjtés során először a munkaerő-piacon aktív generációk bemutatását, majd az Y generáció elsőszámú jellemzőinek összegyűjtésére vállalkoztam. Ezt követően a digitalizáció szerepét és a koronavírus által bekövetkező munkaerő-piaci változásokat vettem górcső alá. Végezetül az Employer Branding fogalom tisztázására vállalkoztam, elsősorban az Y generáció szempontjából. Ehhez egy, a témában már korábban készült kutatás eredményeit összegeztem.
Leírás
Kulcsszavak
Y generáció, COVID19, HR Branding, Digitalizáció
Forrás