Egy tejfeldolgozó vállalkozás logisztikai központjának szerepe, helye és teljesítménye az ellátási láncban

Dátum
Szerzők
Kurmai, Jánosné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozatom vizsgálatának középpontjában az Abaújtej Közös Vállalat állt, melynek egy logisztikai depóján dolgozom, így a vállalaton belül is az említett logisztikai egység vizsgálatára irányult az elemzés. A dolgozatomban három célkitűzést fogalmaztam meg, melyek az alábbiak alapján fogalmazhatók meg: 1. Az Abaújtej Közös Vállalat belső és külső ellátási láncának meghatározása. 2. A Miskolci Depó, mint logisztikai központ működésének feltérképezése az anyag és információáramláson keresztül. 3. A Miskolci Depó teljesítményének mérése. Az elemzéshez szükséges adatok összességéhez az Abaújtej Közös Vállalat vállalatirányítási rendszer, a mérleg és eredménykimutatások, a minőségirányítási kézikönyvek (HACCP, IFS), illetve a főkönyvelő, valamint a kereskedelmi vezető segített hozzá. A vállalatirányítási rendszerből kigyűjtött adatok excel formátumban álltak a rendelkezésemre a legmélyebb részletekig, így azokból kigyűjtött információk nyújtottak alapot az elemzéshez. A dolgozatban három elemzési módszert alkalmaztam: a belső és külső ellátási lánc bemutatásra az ellátási lánc hálót, a Gantt-diagram alkalmazásával a folyamatok, valamint az anyag és információ áramlás bemutatását végeztem el, valamint a SCOR-modell teljesítménymutatói segítségével a Miskolci Depó tevékenységének hatékonyságát mutattam be 2012 és 2015 között.   A dolgozatom elkészítése során az alábbi elemzéseket végeztem el: • Az Abaújtej Közös Vállalat külső és belső ellátási láncát feltérképeztem a Miskolci Depó szemszögéből (tartalmazza a beszállító beszállítóit, a vállalaton belüli belső ellátási láncot, valamint a vevőket és azok vevőit) és egy ellátási lánc hálót készítettem. • A miskolci depó működését egy speciális Gantt-diagram segítségével mutattam be a feladat és idő függvényében, melyben következetesen lekövethető az anyag és információáramlás és az egyes munkakörök közötti kapcsolat. • A Miskolci Depó működésére, beszállítói, vevői kapcsolatrendszerének mérésére irányuló elemzésekhez a SCOR modellben alkalmazott teljesítménymutatók voltak irányadók. A Depóban zajló folyamatok teljesítményét stratégiai, taktikai és műveleti szinten határoztam. A teljesítménymutatók meghatározása során három tevékenységet különböztettem meg, a raktározást, a szállítást, valamint az elosztást.
Leírás
Kulcsszavak
sroce, score modell, teljesítménymérés, tejfeldolgozás, ellátási lánc
Forrás