Cianocsoporttal szubsztituált oxigén heterociklusok előállítása

dc.contributor.advisorPatonay, Tamás
dc.contributor.authorKondor, Zoltán
dc.contributor.departmentDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2011-05-16T13:46:01Z
dc.date.available2011-05-16T13:46:01Z
dc.date.created2011-05
dc.date.issued2011-05-16T13:46:01Z
dc.description.abstractVizsgálataim célja a múlt században felfedezett Rosenmund-von Braun reakció oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek terén történő alkalmazhatóságának vizsgálata volt. Ezt a Cu(I) ionok jelenlétében végbemenő szubsztitúciós reakciót eddig alig használták ebben a vegyületkörben, bár az így elérhető nitrilszármazékok értékes kiindulási anyagok bonyolultabb szerkezetű származékok előállítása során. A kiindulási anyagokból Rosenmund-von Braun reakcióval mikrohullámú reaktorban állítottam elő a nitrileket. Kísérleteimet a 3-brómflavon, 6-brómflavon, 7-brómflavon, 3-bróm-2-metilkromon, 3-brómkromon, 6-brómkromon, 7-brómkromon, 8-brómkromon, 3-bróm-4’-metilflavon, 3-bróm-4’-klórflavon, 6-bróm-3-hidroxiflavon, 3-bróm-7-metoxiflavon reaktánsokkal végeztem el. Tanulmányoztam a reakciókörülmények hatását és optimalizáltam a feldolgozási módszereket. A bróm-nitril csere lejátszódott a vizsgált vegyületeknél, a flavonszármazékok esetén lényegesen magasabb (~70%-os) hozammal. A keletkezett termékek szerkezetét 1H-NMR, 13C-NMR, és IR-spektroszkópiás módszerekkel bizonyítottam. Megállapítottam, hogy mikrohullámú aktiválással a reakcióidő lényegesen lecsökkenthető.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseVegyészhu_HU
dc.description.degreeMschu_HU
dc.format.extent31hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/108381
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectRosenmund von Braun reakcióhu_HU
dc.subjectmikrohullámhu_HU
dc.subjectflavanoidhu_HU
dc.subjectrézhu_HU
dc.subjectcianidhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kémia::Szerves kémiahu_HU
dc.titleCianocsoporttal szubsztituált oxigén heterociklusok előállításahu_HU
Fájlok