Egy komplex rendszerű szakképesítés gyakorlati képzési részének két szakképző intézmény különböző megközelítése szerinti megvalósítása

Dátum
Szerzők
Molnár, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat két nagyobb egységre bontható. Az első részben a szakképzési rendszer történetisége, a hazai szakképzési rendszer és a gyakorlati képzési megoldások rövid áttekintése mellett a képzési szerkezetre és képzési adatokra támaszkodva bemutattam két szakképző intézményt és egy gazdálkodó szervezetet, mint duális képzőhelyet. Ismertettem az Országos Képzési Jegyzék szerkezeti felépítését, majd elhelyeztem benne a hegesztő szakképesítést és vázoltam annak központi dokumentumait. Az értekezés második része a vizsgálatot tartalmazza. A kutatásomban összehasonlítottam a két iskola által készített helyi tantervet, majd a helyi tantervek eltérő összeállítására alapozva vizsgálatot végeztem a két iskola és a gazdálkodó szervezet vezetőivel készített interjú alapján. A kapott eredmények nyilván nem reprezentatívak, de ebben a szűk környezetben is felvillantanak néhány, a szakképzési rendszerben lévő problémát.
Leírás
Kulcsszavak
szakképzés, összehasonlítás, szakma, duális, műszaki, vizsga
Forrás