A cannabidiol lehetséges antitumor hatásainak vizsgálata humán szájüregi laphámcarcinoma eredetű sejteken

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Irodalmi adatok alapján ismert, hogy egyes növényi cannabinoidok (pl. (-)-cannabidiol [CBD]) számos daganatféleség (melanoma, emlőcarcinoma stb.) esetén jelentős tumorellenes hatékonyságot mutatnak in vitro és in vivo. Ez idő szerint azonban semmilyen kísérletes adat sem áll rendelkezésre a Magyarországon igen nagy incidenciával előforduló és magas mortalitású szájüregi laphámcarcinomával (OSCC) összefüggésben. Mindezek alapján jelen kísérleteink során célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk egyes nem-pszichotróp phytocannabinoidok (elsőként a CBD) lehetséges antitumor hatásait humán OSCC eredetű CAL 27 sejteken. Kísérleteink kezdetén megállapítottuk, hogy a CBD 10-50 μM-os koncentrációban alkalmazva dózisfüggő módon csökkentette a CAL 27 sejtek proliferációját (CyQUANT), valamint apoptotikus sejthalált okozott (MTT, DilC1(5)-SYTOX Green). A lehetséges tumorellenes hatékonyságot tovább vizsgálva kimutattuk azt is, hogy a CBD már az egyértelműen citotoxikusnál alacsonyabb koncentrációban (10 μM, 24h) is jelentősen fokozta a komplex tumorellenes hatások kialakítására képes cannabinoid célgén, a tribbles homolog 3 (TRIB3) mRNS (RT-qPCR) és fehérje szintű expresszióját (WB), emellett csökkentette a tumorgenezisben szerepet játszó RasGRP3 mRNS szintű kifejeződését is. Végezetül az in vitro megfigyelt antitumor hatások hátterében álló további sejtélettani folyamatokat kutatva kimutattuk azt is, hogy a CBD (feltehetőleg az intracelluláris raktárakból történő Ca2+-felszabadítás révén) jelentősen fokozta a CAL 27 sejtek [Ca2+]IC-ját (Fluo-4 AM-alapú fluoreszcens Ca2+-mérés). Eredményeink arra utalnak, hogy a CBD irodalmi adatok alapján ismert tumorellenes hatékonysága az OSCC-eredetű CAL 27 sejtek esetén is kialakul, így (feltehetően más phytocannabinoidokkal egyetemben) ígéretes eszköz lehet az OSCC-k jövőbeli adjuváns terápiájában.

Leírás
Kulcsszavak
cannabidiol, nem-pszichotróp fytocannabinoid, orális laphámcarcinóma eredetű sejtek
Forrás