Az ápolók kompetenciái és hatásuk az ápolók pályán maradására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom célja megvizsgálni, az ápolók elégedettek-e munkafeladataikkal, munkavégzés során milyen tényezők akadályozhatják őket, mint például hatáskörök illetékességek. Kutatásom célja továbbá, hogy megvizsgáljam, munkavégzés során egyáltalán el tudják-e dönteni, hogy mely feladatok kinek a hatáskörébe tartozik, végeznek-e „hagyományosan” orvosi jogkörű beavatkozásokat és ha igen, azt milyen felhatalmazás alapján, valamint e jogkörök tisztázása segítené az ápolók pályán maradását. Kutatásom kvalitatív és kvantitatív kutatás. Az adatgyűjtés interneten, közösségi médiában, ápolók számára működő speciális csoportokban zajlott, 2023. március 1. - március 15. között. A vizsgálat célcsoportját képezi a Magyarországon betegellátásban dolgozó és pályaelhagyó ápolók, asszisztensek. A mintaválasztás véletlenszerű mintavételi módszerrel történt. Tervezett elemszám 200 fő. A vizsgált elemszám végül 294 fő lett. A vizsgálat saját kérdőívvel történt. Az ápolók munka iránti elköteleződését jól jellemzik a segíteni akarás és a tevékenységük hasznosságának megélése, mindkettőnek attitűd formáló hatása van. Munkájukat minden probléma ellenére kielégítőnek tartják, összességében viszont alig a vizsgált személyek fele gondolja úgy, hogy elégedettséget érezne. Újra kell definiálni az ápolást és ezt jogszabályban rögzíteni, szükség van tovább törvényi változtatásokra a szakmai kompetencia határok kijelölésére és az ápolói munkakörök és jogkörök rögzítésére. Az ápolók munkafeladatait érintő zavaró tényezőket pedig munkáltatói szinten orvosolni szükséges, hogy a dolgozói elégedettség emelkedjen. Társadalmi kampányok szükségesek, amelyek segítségével bemutatásra kerül az ápolás területén tapasztalható tudományos és szakmai fejlődés folyamata, ilyen módon lehet informálni a társadalmat és legyőzni az ápolással kapcsolatos sztereotípiákat és újra építeni a szakma presztízsét.

Leírás
Kulcsszavak
ápoló, kompetencia, autonómia
Forrás