Hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének gyermekközpontú lehetőségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom áttekinti a hátrányos helyzetet különböző forrásokat felhasználva, valamint a hátrányok megszüntetésének lehetséges módjait. A vizsgálatom a rövidebb és a hosszabb ideje dolgozó óvodapedagógusok hozzáállását vizsgálja meg különböző szempontok alapján. A dolgozatban felvetett hipotézisek megerősítést kaptak, habár kis mértékű eltéréssel is. A dolgozat rávilágít arra is, hogy a mindennapjaink nem telnek úgy el, hogy ne találkozzunk valamilyen formában hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel. A szakdolgozat témája és kutatása esélyt ad a hátrányos helyzet megismerésének elmélyítésére, valamint annak felismerésére, hogy mennyi hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van az óvodai nevelésben. Az óvodába valamilyen oknál fogva nem járó hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát pedig nem is tudjuk biztosan. Ezen számok megismerése már egy újabb, átfogó vizsgálatot igényel a témában. Végezetül egy óvodapedagógustól nagy odafigyelést igényel ezen gyermekekkel való munka, és a családokkal való együttműködés kialakítása a hátrányok leküzdése érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, gyermekközpontúság, integráció
Forrás