Vezetők szerepe a tehetségmenedzsmentben

Dátum
2013-04-02T07:28:34Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a tehetségmenedzsment elméleti hátterének áttekintése után a tehetséggondozás gyakorlatban történő működését vizsgálom. Egy multinacionális vállalat nézőpontjából megközelítve kívánok képet adni arról, hogy a tehetségmenedzsmentnek milyen jelentősége van a versenyszférában. Dolgozatom első felében a tehetségmenedzsment elméleti hátterével foglalkozom. Mindenekelőtt a tehetség igen nehezen definiálható fogalmát igyekszem tisztázni, és minél több oldaláról megközelíteni azt. Ezután kitérek a tehetséggondozás aktualitására, kulcstényezőire. A tehetségmenedzsment szervezetekben történő megjelenését és térnyerését Magyarországon is kíséri az a vita, hogy „megvenni vagy kinevelni” érdemes egy szervezetnek a tehetséget. Kísérletet teszek ennek a kérdésnek a megválaszolására. Ezt követően a tehetségek megtartásához, motivációjuk fenntartásához szükséges legfontosabb módszerek bemutatására törekszem, leszűkítve a vezetői szemszögből történő megközelítésre.

Leírás
Kulcsszavak
tehetségmenedzsment, tehetséggondozás, tehetség, karrierprogramok, megtartás, vonzás
Forrás