Nyelvfejlesztés iskolai keretek között

Dátum
2013-05-03T15:11:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Német nyelvszakos tanárként az idegen nyelv, iskolában megvalósítható fejlesztésével foglalkozok a szakdolgozatomban. Követendő példának áll számos nyelvtehetség, köztük magyarok is, például Lomb Kató. Sokan kutatták a nyelvtanulást befolyásoló tényezőket, elsősorban a motiváció, a nyelvérzék, és különböző személyiségjegyek hatását. Ezekre, illetve a hazai nyelvtudásunk eredményeire hivatkozva készítettem én is kérdőívet, melynek eredménye tanulságos volt számomra.A dolgozatban részletesebben kitértem a nyelvórai motiválás fontosságára és a játékok nélkülözhetetlenségére. A 20. század elejéről pedig egy olyan iskola példáját mutattam be, az Új Iskolán keresztül, ami a nyelvórai reformjaival (a nyelvelsajátítás szintjeit a gyermeki fejlődéshez igazítva) kiemelkedő eredményeket produkált.

Leírás
Kulcsszavak
idegen nyelv, tehetség
Forrás