Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helyzete az általános iskolai ellátás rendszerében közoktatási vezetői szemszögből

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az iskolai rendszerben egyre nő azoknak a tanulóknak a száma, akikre fokozottabban kell figyelni. Teljesítményük javításához iskolai sikerekhez, önbizalmuk erősítéséhez kell eljuttatnunk őket. Társaikkal együtt tanulnak, de egyénre szabott ismeret elsajátíttatást igényelik. A magyar oktatási rendszerben alapelv, hogy mindenki a képességeinek és korának megfelelő oktatásban kell, hogy részesüljön. Az oktatási rendszer feladata az egyenlőtlenségek mérséklése, az eltérő szociokulturális háttér okozta hatások csökkentése. Napjainkban a sajátos nevelési igényű tanulók száma egyre nagyobb. Elgondolkodtató ezeknek a tanulóknak a jövője. Képzésükben a legjobb lehetőség az integráció, mivel így a speciális szükségletű gyermekek képességei maximálisan kibontakozhatnak, reális önértékelésre serkenti őket, a többiek megtanulnak segítséget nyújtani, alkalmazkodni hozzájuk. Hatására az előítéletek enyhülnek,és ez a „másság” elfogadásához vezet.

Leírás
Kulcsszavak
sajátos nevelési igény, sajátos nevelési igényű gyermekek, integráció
Forrás