Szulfonilurea típusú herbicidek vizsgálata őszi búza, kukorica és cukorrépa kultúrában