Elkülönített állami pénzalapok költségvetési kérdései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témájául az elkülönített állami pénzalapokat választottam. A témaválasztásom azért esett erre a tárgykörre, mert az elkülönített állami pénzalapokkal kapcsolatos szabályozások, illetve a szervezetrendszerük többször, jelentős változásokon ment keresztül. Az öt elkülönített pénzalap között tudunk differenciálni a feladatai szerint, aszerint,hogy milyen bevételi forrásokkal rendelkeznek, hogy melyek a teljesíthető kiadások körei,továbbá hogy milyen mértékben részesülnek évről-évre az éves költségvetési törvényből előirányozott állami támogatásban. Azért tartom fontosnak a különböző alapok ismertetetését,mert az alapok minden évben változnak, így érdemes az aktuális adatokkal tisztában lenni. A szakdolgozatomban kifejtettem, hogy milyen szerepet töltenek be az államháztartási rendszerben különböző rendeltetésű elkülönített alapok. Röviden szeretném rendszertanilag elhelyezni az elkülönített állami pénzalapokat az államháztartáson belül. Az államháztartás két nagyobb részre bontható központi és helyi alrendszerre. Az alapok a központi szférához tartoznak. Érdekesnek találom, hogy a 20. század közepén még jóval több alap létezett, ezzel szemben jelenleg – 2017-ben – csak öt ilyen intézményről tudunk beszélni.

Leírás
Kulcsszavak
állami pénzalapok, költségvetési kérdései, költségvetés
Forrás