A megküzdés és az érzelmek vizsgálata a szervezeti változás tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a szervezeti változás típusaival, a változás folyamatával, a változáshoz való alkalmazkodás, megküzdés elméleti hátterét szeretném bemutatni. 2 típusú változást szeretnék megemlíteni: a társas környezetben, illetve a szakmai szempontból releváns változást. Véleményem szerint mindkét típus meghatározó, fontos jelentőséggel bír a szervezetben dolgozó egyének számára. Vizsgálatomban különböző forgatókönyvek kerültek leírásra, melyeket azzal a feltételezéssel készítettem, hogy az egyének figyelmesen és körültekintően elolvasva, beleképzelik az adott helyzetbe magukat. Ezt követően különböző skálák, kérdőívek használatával szeretném feltárni a leírt változás egyénre gyakorolt érzelmi, illetve viselkedéses hatásait. Továbbá a vizsgálatban részt vevő személyek személyiségtulajdonságait szeretném azonosítani, és megvizsgálni, hogy melyek azok a vonások, jellemzők, amelyek elősegítik az adott változáshoz való alkalmazkodást, és melyek azok amelyek nehezítik. A dolgozatomban használt kérdőívek: PANAS, Változással való megküzdés, LOT, LOT-R, Változással szembeni ellenállás skála.

Leírás
Kulcsszavak
szervezeti változással való megküzdés, érzelmi reakciók mérése (PANAS), optimizmus, Változással szembeni ellenállás
Forrás