Teljesítményértékelés a közszolgálati tisztviselők körében és annak motivációs hatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja az emberi erőforrás menedzsment témaköréhez tartozó teljesítményértékelés folyamatának bemutatása, jogi szabályozása a közszférában. A kötött szabályozás miatt nagyon kevés ösztönző, teljesítményt befolyásoló eszköz használható a közszférában. A szabályozás bemutatása mellett kérdőíves felmérést is végeztem, melynek kiértékelésére több fejezetet is szenteltem. A kutatás célja elsősorban a teljesítményértékelési rendszer motivációs hatásának vizsgálata volt. A szakdolgozat zárásaként pedig a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer motivációs hatásáról tapasztaltakat összegeztem.

Leírás
Kulcsszavak
Teljesítményértékelés, motiváció, közszféra
Forrás