Néhány kritikus kognitív képesség és az induktív, deduktív gondolkodási műveletek hatása a kompetenciamérés és a nyelvi mérés eredményeire egy megyeszékhelyi szakközépiskolában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban elsődlegesen a kritikus kognitív képességek kapcsolatát, azok hipotézisekben megfogalmazott hatását kutatom a kompetenciamérés és nyelvi mérés eredményeiben. Természetes, hogy e mérések bemutatását az országosan is elismert, nagy szaktudású kutatók munkáinak, és eredményeinek bemutatásával indítom, kitérve azokra a módszerekre, amelyeket magam is elvégzek egy adott megyeszékhelyi középiskola keretei között. Ennek az empíriának a számított eredményeit, táblázatokban és ábrákon keresztül történő bemutatását, valamint a belőle leszűrhető következtetéseket tartalmazza a dolgozat.

Leírás
Kulcsszavak
kompetenciamérés, mérés-értékelés, kognitív képességek, statisztika
Forrás