Hátrányos helyzet és nyelvi hátrány óvodáskorú gyermekek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat a hátrányos helyzet és a nyelvi hátrány kapcsolatát vizsgálja óvodáskorú gyermekek körében. A kommunikáció segítségével fejezzük ki érzéseinket, gondolatainkat és ennek függvényében alakulnak társas kapcsolataink is. A kutatás célja, hogy bebizonyítsa, a hátrányos helyzet negatívan befolyásolja a nyelvfejlődést, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek gyengébben teljesítenek, több hibát vétenek a tesztben és hosszabb ideig tart a vizsgálat felvétele, mint a nem hátrányos helyzetű gyermekek esetében. A vizsgálat a LAPP aktív szókincset mérő eljárással (Lőrik és tsai, 2015) történt. N=71 fő 5;0-7;5 éves kor közötti gyermek aktív szókincsét vizsgáltuk. A vizsgálat kiértékelése mennyiségi és minőségi szempontból is megtörtént.

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, nyelvi hátrány, óvodáskor
Forrás