Változásmenedzselés nagyvállalati környezetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy miként lehet nagyvállalati környezetben nagy volumenű átszervezést úgy végrehajtani, hogy az átszervezés üzleti célját és lényegét szem előtt tartva az érintett dolgozók emberi oldalára is odafigyeljünk, csökkentve ez által az átszervezéssel járó negatív stresszt. A vonatkozó szakirodalom tanulságait és iránymutatásait felhasználva kutatást végeztem a témában saját munkahelyi környezetemben. A kutatás témája a változáskezelés: egy konkrét, közelmúltban lezajlott átszervezés vizsgálata volt. A kutatásomnak három fő pillére volt: esettanulmány, kérdőíves felmérés, ügyvezetői interjú. A kutatás eredményeként számos következtetést és javaslatot fogalmaztam meg, amelyek közül kiemelten fontos, hogy maga az átszervezés alapvetően negatív percepciókat okoz, ezért a vezetőknek tudatosan, személyre szabottan foglalkozniuk kell az általuk vezetett kollégákkal, illetve megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyakori és tartalmas kommunikációra. Ugyancsak kiemelten fontos terület, hogy a kollégákat foglalkoztató félelmekkel (például robotika és automatizálás fejlődése a humánerőforrás szükséglet kárára) tudatosan foglalkozzanak a vezetők, perspektívák közös keresésével.

Leírás
Kulcsszavak
változásmenedzselés, átszervezés
Forrás