A hatványfogalom alakulása a 9. évfolyamon

Dátum
Szerzők
Bihari, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a hatványfogalom alakulásával és a különféle típushibák keresésével, ezek okainak feltárásával foglalkozik. A kutatáshoz három felmérést állítottam össze, melyek alapvetően a hatványozás definíciójának alkalmazására, illetve a hatványokkal végzett műveletekre koncentráltak. A felméréseket egy debreceni gimnázium 9. osztályos tanulóival (48 fő) írattam meg közvetlenül a témakör megkezdése előtt, a témakör lezárásakor, illetve a tanév végén. Az előteszttel arra a kérdésre kerestem a választ, hogy mennyire sikerült szilárd alapokra helyezni a diákok hatványozással kapcsolatos ismereteit 7. illetve 8. osztályos tanulmányaik során. A másik két felméréssel pedig azt vizsgáltam, hogy a feltárt típushibák milyen mértékben javíthatók, illetve, hogy kialakítható-e a 9. tanév végére egy stabilnak mondható egész kitevőjű hatványfogalom.
Leírás
Kulcsszavak
fogalomkialakítás, hatványfogalom, hatványozás, típushibák
Forrás