Sztereotípiák, előítéletek és a (pozitív) diszkrimináció a vámospércsi roma közösségben

Dátum
Szerzők
Kovács, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Európa-szerte egyre nagyobb problémát jelent napjainkban a sztereotípiák, az előítéletek és diszkrimináció növekedése, ami a roma kisebbséget az élet szinte minden területén érinti. Dolgozatom központjában az a kérdés áll, hogy a társadalmi kirekesztésre irányuló folyamatokat maguk az érintettek, vagyis a roma közösség tagjai hogyan érzékelik, és hogyan élik meg, mennyire tartják megalapozottnak azokat és hogyan viszonyulnak a pozitív diszkriminációhoz. Az elméleti áttekintés után a Vámospércsen, helyi tősgyökeres romákkal készített kvalitatív kutatásom eredményeit 7 dimenzió mentén elemzem: a roma indentitás megélését, a gyerekkori körülmények hatását a sztereotípiákra, az azokra vonatkozó közösségi szintű, illetve személyes tapasztalatokat, a többségi társadalom elvárásait a sztereotípiák okán, a megalapozottság kérdéskörét, illetve a pozitív diszkriminációt és annak szükségességét egyaránt vizsgálom. Korábban ez a terület nem volt számottevően kutatott, így változásokat nem tudunk kimutatni, de jelen dolgozatunk a későbbiekben alapot képezhet az előítéletekkel és sztereotípiákkal kapcsolatos további kutatások megalapozására és azok okainak vizsgálatára a roma közösségekben. Emellett gondolatébresztőként is szolgálhat abban a tekintetben, hogy hogyan lehetne előre mozdítani a romák integrációját a többségi társadalomba.
Leírás
Kulcsszavak
sztereotípia, előítélet, diszkrimináció, Vámospércs, roma
Forrás