Sztereotípiák, előítéletek és a (pozitív) diszkrimináció a vámospércsi roma közösségben

dc.contributor.advisorCsoba, Judit
dc.contributor.authorKovács, Petra
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-05-13T08:20:54Z
dc.date.available2022-05-13T08:20:54Z
dc.date.created2022-03-30
dc.description.abstractEurópa-szerte egyre nagyobb problémát jelent napjainkban a sztereotípiák, az előítéletek és diszkrimináció növekedése, ami a roma kisebbséget az élet szinte minden területén érinti. Dolgozatom központjában az a kérdés áll, hogy a társadalmi kirekesztésre irányuló folyamatokat maguk az érintettek, vagyis a roma közösség tagjai hogyan érzékelik, és hogyan élik meg, mennyire tartják megalapozottnak azokat és hogyan viszonyulnak a pozitív diszkriminációhoz. Az elméleti áttekintés után a Vámospércsen, helyi tősgyökeres romákkal készített kvalitatív kutatásom eredményeit 7 dimenzió mentén elemzem: a roma indentitás megélését, a gyerekkori körülmények hatását a sztereotípiákra, az azokra vonatkozó közösségi szintű, illetve személyes tapasztalatokat, a többségi társadalom elvárásait a sztereotípiák okán, a megalapozottság kérdéskörét, illetve a pozitív diszkriminációt és annak szükségességét egyaránt vizsgálom. Korábban ez a terület nem volt számottevően kutatott, így változásokat nem tudunk kimutatni, de jelen dolgozatunk a későbbiekben alapot képezhet az előítéletekkel és sztereotípiákkal kapcsolatos további kutatások megalapozására és azok okainak vizsgálatára a roma közösségekben. Emellett gondolatébresztőként is szolgálhat abban a tekintetben, hogy hogyan lehetne előre mozdítani a romák integrációját a többségi társadalomba.hu_HU
dc.description.courseSzociológiahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent46hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/333168
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectsztereotípia, előítélet, diszkrimináció, Vámospércs, romahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományokhu_HU
dc.titleSztereotípiák, előítéletek és a (pozitív) diszkrimináció a vámospércsi roma közösségbenhu_HU
Fájlok