A csengeri térség iskoláinak összehasonlítása a szülőkkel kialakított kapcsolat szempontjából

Dátum
Szerzők
Pongó, Ottóné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a hagyományos és a megújuló kapcsolattartási formákat, a szülők és az intézmények közötti konfliktusok okait, a szülők iskolaválasztását befolyásoló tényezőket mutatom be a szakirodalom feldolgozása alapján. A kérdőíves vizsgálattal arra keresem a választ, hogy milyen a csengeri térség iskoláiban a Tyukodi Általános Iskolában, a porcsalmai Kiss Áron Általános Iskolában és a pátyodi Dr. Antall József Általános Iskolában az együttműködés a pedagógusok és a szülők között? Melyek azok a kapcsolattartási formák, amelyek a különböző összetételű és nagyságú iskolákban jól működnek? Az intézmények bemutatása után összehasonlítom az innovatív kapcsolattartási módokat. Az összegzésben kitérek arra, hogy melyek azok a programok, amelyek jól működnek az iskolákban és melyek azok, amelyeket át lehetne ültetni a saját intézményembe. A hipotézisemet igazolta a kutatásom eredménye, mely szerint a szülők a hagyományos kapcsolattartási módokat (személyes találkozás, ellenőrző) részesítik előnyben, valamint az intézmények közelsége miatt választják az iskolát a szülők és a legkisebb létszámú iskolában a szülők a személyes kommunikációt tartják a legkedveltebbnek. A szakdolgozatom végén javaslatot teszek arra, hogy melyek azok az új kapcsolattartási módok, amelyek jól beváltak a vizsgált iskolákban és átültetnék a tyukodi iskolába, annak érdekében, hogy a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat minél harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb legyen a gyermekek pozitív személyiségfejlődése érdekében.
Leírás
Kulcsszavak
iskola, szülő, együttműködés, kérdőív
Forrás