Munkahelyteremtő beruházások közösségi közlekedési kihívásai az Északkelet-magyarországi régióban

Dátum
2017
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakirodalmi megállapítások alapján a társadalmi-gazdasági fejlődés a regionális mobilitás folyamatos alkalmazkodásának igényével jár együtt.1 Az elmúlt évek jelentős hazai kihívása a gazdaság regionális motorjainak újraindítása, a fejlődésükhöz kapcsolódó feltételek biztosítása. A közforgalmú közösségi közlekedés kiemelt fel-adata a gazdasági folyamatok támogatása, a munkaerő foglalkoztatási helyekhez történő eljutásának igényekhez szabott biztosításával. A hazai munkavállalók alacsony mobilitási hajlandóságára, illetve az ágazat szabályzórendszerére tekintettel, a megfelelő közösségi közlekedési kínálat biztosítása az országosnál rosszabb foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező térségek felzárkóztatásához elengedhetetlen. A vizsgált térségben a BOSCH cégcsoport folyamatos innovációja jelentett kihívást a közösségi közlekedés számára. Jelen tanulmány célja a társadalmi-gazdasági fejlő-dés és a regionális mobilitás egymásra gyakorolt hatásának, valamint a munkahely-teremtéshez kapcsolódó regionális közlekedésszervezési megoldások és azok lehetséges mobilitási, gazdasági és társadalmi tényezőinek bemutatása. További cél annak elemzése, hogy a közösségi közlekedési kínálat milyen színvonala és mennyisége szükséges a hivatásforgalmi utazási igények ellátásához, figyelembe véve annak folyamatos, piaci trendeknek megfelelő változásait.

Leírás
Kulcsszavak
közlekedésszervezés, közösségi közlekedés, regionális mobilitás
Forrás