Drámapedagógiai módszerek eredményessége és a családi háttér összefüggései középiskolai tanulók körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Hazánkban a drámapedagógia módszerét közel 50 éve ismerjük, ezáltal lehetőséggé vált, hogy a pedagógusok alkalmazzák a játékos tanítás e formáját. Dolgozatomat a drámajátékkal való tanulás köré építettem, melynek eredményességét a középiskolás diákok körében mértem. Kvantitatív módon történt empirikus kutatásomban egy megyeszékhely három gimnáziumából 73 diákot kérdeztem meg kérdőíves formát alkalmazva. A diákok egy része dráma tagozaton tanul, másik része drámaszakkörre járt. Kutatásomban a diákok szemszögéből láttatom, milyen eredményei vannak az élményszerű, tapasztalati tanulásnak, és a játékon alapuló csoportban történő közös munka milyen hatással van önmagukra, társas kapcsolataikra, közösségükre. Továbbá, hogy ezen élmények összessége mennyiben tudja őket segíteni a továbbtanulással kapcsolatos döntésekben. Vizsgálatom során arra a megállapításra jutottam, hogy a drámajáték iskolán kívüli hozzáadott értéket jelent a szociális kapcsolatokban, a könnyebb és magabiztosabb kommunikációban. Kutatásommal a játékos tanulás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, alátámasztva ezt a diákok válaszaival, miszerint a drámapedagógiai módszerekkel való tanulás jelentős mértékben befolyásolta a személyes kompetenciatáruk fejlődését: hiszen a tantervek mélyén húzódnak olyan jellegű ismeretek is, melyeket a tananyaggal egy időben kell átadni gazdagítva gyermekek személyiségét, melyet segít a drámapedagógia eszköztára.

Leírás
Kulcsszavak
drámapedagógia, család
Forrás